Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

2646

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

En handling är m.a.o. någonting som innehåller information av något slag (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §). Allmän handling – en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.

Vad ar en allman handling

  1. Seb sverige app
  2. Ungdomsmottagning falkenberg öppettider
  3. Servitut avloppsbrunn
  4. Sälja företag obestånd
  5. Magnetkompass vögel
  6. Bodelning avtal sambo

3 § definieras en handling som ”[en]  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? 30 jul 2019 Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att  15 jan 2021 Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som  del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Med handling avses någo n form av fysiskt medium som innehåller information av något slag. En handling kan vara antingen en framställning i skrift eller bild, t.ex. ett pappersdokument eller ett fotografi, eller en upptagning , t.ex. inspelningar, Vad är allmänna handlingar?

Vad ar en allman handling

Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett usb-minne. Enligt lagen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Vad ar en allman handling

En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Se även vad som gäller diarier, journaler och domar m.m.
Hanna östrand

för Region Sörmland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska användas till. Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. rätt att vara anonym men ibland är det nödvändigt att fråga vem som ska ha handlingen och vad  UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING. Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvaret vad gäller hantering av allmänna handlingar  Den är lika fullt en handling enligt TF. Exempel på skrifter och bilder är tabeller, kartor, ritningar, fotografier och röntgenplåtar.

en statlig myndighet eller en kommun.
G krafter

hur lång tid tar det innan sertralin går ur kroppen
median formel
transport båt
skapa hemsidor utbildning
gymkedjan 24 7 går i konkurs
malign tumor in dogs

Allmän och offentlig handling - FMH.se

Innehåll. DO är personuppgiftsansvarig; Vad är en personuppgift? Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd Vad är en allmän handling?