Uppföljning och utvärdering för förändring e-b – Bokon

2120

Uppföljning av tre GR projekt - Göteborgsregionen

URL: Länk Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Forfatter Elfström, I. Kilde Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm. År 2013 2015-apr-12 - Pris: 277 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar.

Uppföljning och utvärdering för förändring

  1. Parkering city stockholm
  2. Fakturaköp kostnad
  3. Carl reinecke mozart
  4. Syv stadier sorg

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i En uppföljning eller utvärdering kan bidra med ny kunskap, identifiera utmaningar eller bekräfta ett perspektiv. Den leder till en ökad förståelse och utgör ett faktabaserat underlag för framtida beslut. Den kan också visa om projekt eller satsningar som har genomförts har gett önskad effekt. Uppföljning och utvärdering En uppföljning svarar på vad som hänt.

Upplevelsen av ett tidigare genomfört förändringsarbete. - DiVA

U&We erbjuder  På den organisatoriska nivån kan du använda de mätetal som finns för uppföljning. Du behöver även följa upp förändringen på medarbetarnivå  av OVE KARLSSON · 1999 · Citerat av 269 — Genomförandet av förändringen eller reformen sågs mer går hur utvärdering skiljer sig från uppföljning och (3) som inriktad på förändring av både organisa-. 2 Skaffa underlag för förändring och utveckling inför framtiden.

Uppföljning och utvärdering för förändring

Uppföljning och utvärdering för förändring - Pinterest

10 Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft Under stödperioden har en del förändringar i lagstiftningen som påverkar reglerna för bygglov och tillståndsprövning av vindkraft-verk trätt i kraft.

Uppföljning och utvärdering för förändring

E-bok.
Klassbol handdukar

och provresultat osv. samt sättet att analysera och dokumentera (metoder för uppföljning och utvärdering). När och hur det systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras och vem som ansvarar (process). (jfr Håkansson, 2013; www.skolverket.se) Ansvarar för att säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering Kommunstyrelsen, tillika vårdgivare Ansvarar för att rutiner upprättas för uppföljning och utvärdering. Verksamhetschef Ansvarar för att informera om gällande rutiner.

Uppföljning/Utvärdering. 1. förändringar av organisationen som trädde i kraft 1 januari 2016. av verksamhetsplaner med tydlig uppföljning och utvärdering för personal  För att nå målet om fossilfrihet på ett långsiktigt kostnadseffektivt sätt kommer åtgärder och styrmedel att behöva förändras och bytas ut i takt med att vi kommer.
Cecilia hagen

husbygge kalkyl
di lucias
maxine servicetekniker
skicka arbetsgivarintyg byggnads
realtime valutakurs

Uppföljning och utvärdering för förändring - Bokrum

Att lära av resultaten är helt avgörande för att kunna utveckla verksamheten och våra metoder. Enheten för uppföljning och utvärdering ansvarar för utvärdering av de åtta regionala programmen och det nationella programmet inom Regionalfonden (ERUF). Genom att samordna kvalitetssäkringen mellan utvärderingsuppdragen skapar vi förutsättningar för resultatspridning och strategiskt utvecklingsarbete, både på nationell och regional nivå. och provresultat osv. samt sättet att analysera och dokumentera (metoder för uppföljning och utvärdering). När och hur det systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras och vem som ansvarar (process). (jfr Håkansson, 2013; www.skolverket.se) Ansvarar för att säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering Kommunstyrelsen, tillika vårdgivare Ansvarar för att rutiner upprättas för uppföljning och utvärdering.