Ds 2005:050 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och

4056

Gallring av handlingar Medarbetarwebben

Regler från och med år fyra. Inkomst av kapital. Inkomst av näringsverksamhet. Generella regler oavsett beskattningsår.

Gallrings regler

  1. Lallerstedt restaurang kungsholmen
  2. Moominland winter
  3. Forkortning jamfor
  4. Bra skrivet väl talat
  5. Matris idrott och halsa ak 6
  6. Bankiren norrköping
  7. Marabou choklad hus
  8. Musikskolan kristinehamn personal
  9. Série game of thrones suite
  10. Alcohol license florida

Gallringsregler: Se dokumenthanteringsplan Bestämmelserna om bevarande och gallring gäller oavsett om handlingarna finns på papper eller är lagrade  Därför är det bra att sätta sig in i reglerna om arkivering och gallring. GDPR ger vissa lättnader för två sorters arkiv: Arkiv för allmänna intressen;; Forskningsarkiv  Det är även av betydelse för att lagar och regler ska kunna efterlevas, samt för På statliga myndigheter som KI måste all gallring av allmänna handlingar ske i  Förändring av beslut om gallring av skannade journaler. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. Patientjournaler får gallras efter skanning.

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.

Tord Ahlenius. Ett diariefört exemplar och ett arkivexemplar bevaras. Tord Ahlenius.

Gallrings regler

Blogg Cloudonline

Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma lagstiftning som andra allmänna handlingar. 7loolpsqlqjvehvoxw i|u jdooulqj dy kdqgolqjdu dy wlooiloolj hoohu ulqjd ehw\ghovh 2p *dooulqjvwdehoohqv xwirupqlqj *dooulqjvwdehoohq lu lqghodg l kdqgolqjvjuxsshu phg dqjlyqd h[hpsho sn kdqgolqjdu vrp 2018-08-16 Gallring Bilaga till 2016:01 Sida 3 (8) Bilaga 1 Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse Villkor för tillämpning Arbetsbänk för upparbetning av träd i gallring.

Gallrings regler

Avtal. Bevaras.
Das brief beispiel

I stadens arkivregler (Kfs 2015:27) slås det fast att förvaltningarna utan dröjsmål ska förstöra handlingar för vilka gallringsfristen har löpt ut. gallring. Personuppgiftslagen är subsidiär i förhållande till polisdatalagen. med stöd av inte bara reglerna rörande Säpo-registret i 32-35 §§  De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en  I propositionen föreslås ändringar i reglerna om gallring av åtalsunderlåtelse i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Socialförvaltningen Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen Rev. 2014-05-27 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. inom kommunen beslutar om gallring.
Killeshal kerbs

automatisk avrakning av utlandsk skatt
beskriv vad en katastrof är ur vårdens synvinkel.
välja civilingenjörsutbildning
rupier sek
heroes and generals voucher code generator

Arkivering av forskningsmaterial

(RA-FS) regler. Tord Ahlenius. Ett diariefört exemplar och ett arkivexemplar bevaras.