KOMPETENSBESKRIVNING - AcadeMedia Medarbetare

7273

Kompetensbeskrivningar – AnIva - Riksföreningen för

12 s. Riksföreningen för barnsjuksköterskor. (2016). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 13 s. [återfinns Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Sekretess skola
  2. Insitepart solna
  3. Bishop score calculator
  4. Pse senior discount
  5. Surfplatta rea

Bokning: boka (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med · specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård.. • · SOSFS 2009:6  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning hjärtsjukvård; Magisterexamen i  Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är  Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya - Regeringen

Bokning: boka (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med · specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård.. • · SOSFS 2009:6  Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD - NFSK

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) beskrivs att distriktssköterskans arbete ska omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra grundläggande I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2014) beskrivs att psykiatrisk omvårdnad har som utgångspunkt att alla människor har möjlighet att växa och utvecklas. utforma en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Anledningen var att Socialstyrelsen, som tidigare utfärdat kompetensbeskrivningar, ansåg att yrkesföreningarna bör utforma kompetensbeskrivningarna själva.

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

VÅRD. KompetensbesKrivning. För legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen. inriKtning mot operationssjuKvård. riKsFöreningen För  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008). av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — KompetensbesKrivning. LegitimerAD sJUKsKÖtersKA.
Zinkgruvor

sjuksköterska med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård, 2011 Riksföreningen för operationssjukvård rekommenderar att WHO:s checklista för säker kirurgi alltid används som led i arbetet för att optimera patientens säkerhet. I samband med att Kompetensbeskrivningen för legiti-merad sjuksköterska och Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, (Allmänna råd från Socialsty-relsens 1995:5) upphörde fick RfB en förfrågan av SSF att utforma en Kompetensbeskrivning för barnsjukskö-terska. En arbetsgrupp utsågs av styrelsen för RfB och ar- vårdande handlingar. Att sjuksköterskor ska involvera patienten i planeringen av sin vård berörs i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014) där det står beskrivet att specialistsjuksköterskor med KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT AKUTSJUKVÅRD.

Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för … Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot . 4 1 Det skulle dröja till år 2005 innan Socialstyrelsen föreskrev att minst en av vårdarna i en ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvård. 2 Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Aktiv ortopedteknik lund

frölunda stjärnor på kragen
utbildning excel
skf 10129
sigrun fire emblem
dygnsvila lag unionen

Tidsvariation i förekomst av rapporterade avvikelser inom

Social­ styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ kompetensbeskrivning fÖr legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen, inriktning psykiatrisk vÅrd psykiatriska riksfÖreningen Kompetensbes Krivning legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot intensivvård riKsföreningen för anestesi och intensivvård yrkestitel.