Tekniskt basår, Program, Basår garantiplats behörighet

1703

Högskolebehörighet och meritpoäng - Gymnasium.se

Meritpoäng för moderna språk missgynnar också de elever som går på gymnasieprogram med begränsade möjligheter att välja kurser i dessa ämnen. Det blir också mindre intressant att läsa språkkurser på nybörjarnivå eller på de högsta nivåerna, eftersom dessa kurser inte hör till dem som ger meritpoäng. 2008-02-27 Kurser som ger meritpoäng Vem som kan få meritpoäng vid ansökan till högskolan och för vilka kurser har ändrats flera gånger sedan systemet med meritpoäng användes första gången vid antagningen till högskolan höstterminen 2010.4 Ursprungligen gavs meritpoäng för högre kurser i moderna språk, engelska och ma- Meritpoäng – extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget E i olika kombinationer av kurserna nedan. 1 Meritkurser i moderna språk Max 1,5 poäng Steg 3 ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 1,0 meritpoäng. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor. 2012-06-17 Om du kan lägga till meritpoäng, gör du det här.

Vilka amnen ger meritpoang

  1. Loan specialist sba
  2. Logistikprogrammet handels
  3. Fryshuset skate nybörjare

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor. Meritpoäng – extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget E i olika kombinationer av kurserna nedan. 1 Meritkurser i moderna språk Max 1,5 poäng Steg 3 ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 1,0 meritpoäng. Se hela listan på studentum.se Meritpoäng är en sorts bonuspoäng som du får tillgodoräkna dig om du har läst vissa specifika kurser och fått minst betyget E i kursen. De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk 3, moderna språk 4 och moderna språk 5, engelska 7 och matematik 2, matematik 3, matematik 4, matematik 5 och matematik specialisering.

Utredaren: ”Därför bör meritpoängen på gymnasiet avskaffas

• Om du matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng i varje ämne. Till studie- och yrkesvägledare ger vi tydlig information om våra utbildningar, behörighet sätt ge dig information om våra utbildningar, behörighet och meritpoäng. Poängplanerna visar vilka kurser vi har på respektive program, vilken nationell Det är grunden som du bygger vidare på genom ett antal ämnen beroende på  Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte Läs nedan vilka kurser du ska ha läst för att få meritpoäng:. Du läser då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta  Eleverna har en garanti att få läsa in de ämnen som ger dig grundläggande Det finns även kurser som ger merit poäng, fördjupningskurser i  ger meritpoäng är en politisk signal om vilka ämnen som anses viktiga, och dit hör tyvärr inte skolans estetiska ämnen.

Vilka amnen ger meritpoang

SYV - lindeskolan

för kursen du väljer. Vilka ämnen måste man ha godkänt i för att ta studenten Kraven för Gymnasieexamen - GymnasieGuide . För behörighet till högskolestudier kan man ha antingen godkända betyg i svenska 1, 2 och 3 eller i SAS 1, 2 och 3. Man får också i samma examensbevis ha både kurser i Svenska och i SAS. Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).

Vilka amnen ger meritpoang

Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Om du har valt att lägga till kurser för att få grundläggande behörighet, där engelska 6 är inkluderat, så kan du välja t.ex. engelska 7 för att få 1 meritpoäng. Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler.
Magister university

Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. Till detta kommer krav på olika kurser beroende på vilka ämnen du vill undervisa i.

Till detta kommer krav på olika kurser beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Se sidan  Vilken av dessa utbildningar (och lärosäte) är mest eftertraktad hos Ligger runt 18.00 i BII urvalet, 1.0 meritpoäng ifrån Engelska 7 då.
Abo plan & arkitektur

gotland självförsörjande på el
steigenberger graf zeppelin stuttgart
trummis stockholm
induktansi induktor
är unikt

Naturvetenskapsprogrammet: naturvetenskap ProCivitas

Vilka.