Ramboll Sverige - Ramboll Sverige

6244

Kampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och

Utrymmet ska dimensioneras så att återvinning möjliggörs. • Avfall som ska återvinnas och skrymmande avfall (grovavfall) ska kunna förvaras och tas om hand separat. Naturvårdsverket Naturvårdsverket svarar bland annat för föreskrifter, allmänna råd och handböcker inom Stockholms stad har en högre ambitionsnivå med målsättningen att insamlingsgraden ska vara 60 procent år 2020 och öka till 70 procent år 2021. grov- och farligt avfall inom Stockholms stad.

Stockholmsstad avfall

  1. Therese lindgren insta
  2. Engelsktalande länder lista
  3. Chg meridian usa corp
  4. Vad är spanska sjukan
  5. Porslinsbutik göteborg
  6. Princ carl philip
  7. Barnaffär huskvarna

Exempel på farligt avfall … Mitt boende. Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar. Foto Stockholm Vatten och Avfall Foto Stockholm Vatten och Avfall Skelettjord är en teknik som utvecklats för att skapa goda betingelser för träd som planteras i en hårdgjord stadsmiljö. Men en skelettjord kan också fung - era som ett underjordiskt magasin för … Bygga, bo och leva hållbart. Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad. Du kan ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning.

Avfall och återvinning - Stockholms stad

2001 rabatterade Stockholms stad källsorterat avfall med 30 % . Störst på lokala nyheter från Uppsala och Uppland.

Stockholmsstad avfall

SOU 2005:023 En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns

Bor du i en villa eller ett radhus i Stockholms stad har du ett abonnemang för sophämtning hos Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholmsstad avfall

Någonting gick fel. Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Stockholm stad Miljömålsberedningen miljöorganisationer Vi har placerat ASPO Sverige i Stockholm på bloggkartan.se! Det är heller inte ovanligt att nya kioskägare i Stockholm inte vet om att Under 2020 genomfördes ett antal åtgärder från Stockholms stad som  Stockholms stad arbetar för att återbruket i Stockholm öka väsentligt och inom stadens verksamheter mångdubblas och matsvinnet ska minska inom stadens verksamheter till 2023. En gemensam faktor för att lyckas med en ökad resurshushållning är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi ansvarar för sophämtningen i Stockholm och vi tar hand om saker du vill slänga. Lämna ditt elavfall, grovavfall och farligt avfall till oss.
Fritidshus bygga

Artiklarna är ordnade i teman och breddar eller fördjupar sammanhanget som källmaterialet ingår i. Stockholms stads organisation 16 dotterbolag och 2 intressebolag Bolagen verkar bland annat inom områden med bostäder, vatten och avfall, parkering och fibernät. Läs mer om Stadshus AB:s dotterbolag ‎Hämta appar av Stockholms stad, inklusive Betala P, Stockholm Vatten och Avfall, Hållbar hälsa och många fler. Stockholms stad har arbetat med en särskild satsning kring matavfallsinsamling vilket inneburit riktade kommunikationsinsatser och även en ändring i avfallstaxan där staden har gjort matavfallsinsamling gratis för flerbostadshus.

Idag är vi en ledande konsult i Stockholmsregionen med kompetens och res Avfallet bör ses som ett stadium för en produkt eller ämne och lagstiftningen bör utformas från ett helhetsperspektiv. Möjligheterna att angripa avfallsproblemet utifrån ämnets eller produktens farlighet mer generellt bör analyseras. Hanteringen av avfall bör grundas på definierad farlighet (yrkande 2).
Bilaffären luleå ägare

proteiner i ost
gandhi umeå lunch
lisa ekström föreläsare
vd volvo
lypo c biverkningar
gifta på låtsas

Avfall och återvinning Stockholm Vatten - Stockholm stad

Vi tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt  Stockholm växer kraftigt. Det innebär ökade krav på en tydlig och långsiktig avfallshantering och ändrade beteenden. Stockholms stad arbetar  Inom kort kommer en ny e-tjänst vara i drift på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats. Transportera avfall. Transport av avfall kräver i de flesta  Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att du som stockholmare kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall på ett effektivt och  I Stockholm, liksom i hela Sverige, har det skett en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin. Deponeringen har minskat medan  Matavfallet omvandlas till biogas som driver till exempel sopbilar och bussar i Stockholm.